Personalgruppen

I UR OCH SKUR PINNEMAN

Personalgruppen

 

Medupptäckare, medundersökare, medupplevare och medagerande


Vi strävar efter att all personal ska ha förskolepedagogisk utbildning (förskollärare eller barnskötare) men vi ser också en mångfald av kunskap som en tillgång till arbetslaget. All personal utbildas till ledare i Friluftsfrämjandets Naturskolor.

Vi som arbetar på  Pinneman är:

 

Anna:   Rektor, Mulle-, Knytte-, Knopp-, Skrinna- och Laggeledare samt I Ur och Skur pedagog, 

             förskollärare

Jenny:  Mulle- och Knytteledare samt I Ur och Skur pedagog, barnskötare

Mikael:  Mulle-,Knytte-, Knopp-, Skrinna- och Laggeledare samt I Ur och Skur pedagog, barnskötare

Johan:  Mulle- Knytte-, Knopp- och Skrinnaledare, I Ur och Skur pedagog, förskollärare

Gabriella:  friluftsintresserad förskollärare

Olena:   friluftsintresserad barnskötare

Pia:       Kock

Ann-Elise och Gill: Pensionärer (våra fd  "fröknar") är nu vikarier vid behov

Vill du jobba hos oss?!


Vi är alltid intresserade av bra vikarier. Tipsa oss gärna!

Stora och små solar på Pinneman!

Månadens bilder

Viktiga datum


  • 1 april från 15.30 hålls utvecklingssamtal för Knyttarna - mer information kommer.
  • 2 april från 15.30 hålls utvecklingssamtal för Knopparna - mer information kommer.
  • Veckorna 22,23,24 – avslutningssamtal för Mullarna - mer information kommer.
  • 7 maj är det föräldramöte mellan 17.30-19.30 - mer information kommer.
  • 11 maj är förskolan STÄNGD för planerings- och utbildningsdag.
  • 10 juni kl 14.00 blir det sommarfest på Pinneman - mer information kommer.
  • 12 juni är förskolan STÄNGD för planerings- och utbildningsdag.


Veckorna 28-31 har förskolan

        sommarstängt!     

                                   

 


Kontakt

  Adress: Malmvågsvägen 8         

               743 50 Vattholma

 

  Telefon Pinneman:

  018-37 71 57

  076-7830068

  forskolan@pinneman.se

                                


  Rektor Anna Mysliwy:

  076-7830079

  rektor@pinneman.se