I Ur och Skurpedagogik

I UR OCH SKUR PINNEMAN

Verksamhetsidé


Med hela kroppen och alla sinnen


Vår grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Förskolans ambition är att barnen ska grundlägga en glädje i att vara ute och därför anpassas vistelsens omfattning efter säsong och ålder.

Det finns ingen bättre lekplats än naturen! Här får barnen hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns naturligt. De lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Barnen får känna gemenskap vid samlingen under en gran och när matsäcken delas med andra. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring ute på ängen, i skogen och nere vid dammen. Barnen får en inbyggd känsla för naturen med sig ut i livet. Naturvisa barn blir klimatsmarta vuxna!Forskning om undervisning utomhus kontra innomhus visar att:

  • Barnen utvecklas mer socialt och lär sig mer än vid traditionella aktiviteter inomhus.
  • Barn som vistas ute mycket är mer koncentrerade, mindre rastlösa och mer uppmärksamma på sin omgivning.
  • Frånvaron på grund av sjukdom minskar.Månadens bilder

Viktiga datum


  • 1 april från 15.30 hålls utvecklingssamtal för Knyttarna - mer information kommer.
  • 2 april från 15.30 hålls utvecklingssamtal för Knopparna - mer information kommer.
  • Veckorna 22,23,24 – avslutningssamtal för Mullarna - mer information kommer.
  • 7 maj är det föräldramöte mellan 17.30-19.30 - mer information kommer.
  • 11 maj är förskolan STÄNGD för planerings- och utbildningsdag.
  • 10 juni kl 14.00 blir det sommarfest på Pinneman - mer information kommer.
  • 12 juni är förskolan STÄNGD för planerings- och utbildningsdag.


Veckorna 28-31 har förskolan

        sommarstängt!     

                                   

 


Kontakt

  Adress: Malmvågsvägen 8         

               743 50 Vattholma

 

  Telefon Pinneman:

  018-37 71 57

  076-7830068

  forskolan@pinneman.se

                                


  Rektor Anna Mysliwy:

  076-7830079

  rektor@pinneman.se