Om förskolan

I UR OCH SKUR PINNEMAN

Om förskolan


                Ute är inne!


Alla barn på förskolan blir medlemmar i Friluftsfrämjandet och deras naturpedagogik med Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, skridskokolan Skrinna och skidskolan Lagge är en naturlig del av vår verksamhet. Lika naturligt som att vi följer läroplanen för förskolan och andra styrdokument för förskolan.

Ekonomisk förening


Förskolan drivs som en ekonomisk förening med en styrelse bestående av både pedagoger och föräldrar.


Det dagliga arbetet leds av förskolechefen och planeras och genomförs av pedagogerna på förskolan!

 
Historik


I januari 2011 öppnades förskolan Pinneman i Vattholma, då hade vi tidigare haft vår verksamhet i Björklinge. Vår verksamhet är sedan 2010 godkänd av Friluftsfrämjandet och vi är en del av lokalavdelningen i Björklinge. Sedan maj 2012 är vi certifierad som I Ur och Skur-förskola. Från januari 2013 drivs förskolan av den ekonomiska föreningen Pinneman.Vi trivs i naturen, både stora och små!

Månadens bilder

Viktiga datum


Veckorna 28-31 har förskolan

      sommarstängt!


29 augusti - fixarkväll från 

                     kl.15


9 september - föräldramöte


v.41 - utvecklingssamtal

          gruppvis


27 september och

6 december- förskolan är stängd för utvärderings- och utbildningsdagar
       

                                     

   


  Kontakt

    Adress: Malmvågsvägen 8         

                 743 50 Vattholma

   

    Telefon Pinneman:

    018-37 71 57

    076-7830068

    forskolan@pinneman.se

                                  


    Rektor Anna Mysliwy:

    076-7830079

    rektor@pinneman.se